zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rejestracja działalności gospodarczej - Lokalne okienko przedsiębiorczości - Gmina - Urząd Gminy Stara Kornica.

 

Pobierz PDF

Rejestracja działalności gospodarczej

 

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1.

Informujemy, że od 1 lipca 2011 roku zaczęła funkcjonować Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru. Dostęp do systemu możliwy jest przez Internet http://www.ceidg.gov.pl

Od 1 lipca osoby fizyczne podejmujące wykonywanie działalności gospodarczej będą wpisywane do CEIDG.

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG wójt nadal pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Znowelizowane przepisy przewidują złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Przedsiębiorca powinien posiadać podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Ustawodawca przewidział też możliwość złożenia osobiście wniosków o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym w urzędzie gminy. Gmina przekształci taki wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatrzy podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisze podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

PROCEDURA PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Procedurę podejmowania działalności rozpoczyna się od rejestracji.

Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Przedsiębiorca dodatkowo zgłasza się w urzędzie skarbowym przy rejestracji do podatku VAT. Czynności te wykonać należy przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować firma przedsiębiorcy. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stornie GUS.

REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest wystarczające do podjęcia działalności gospodarczej. Stanowi o tym obowiązek uzyskania dodatkowej koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki takie dotyczą ponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może podjąć działalności, jeżeli nie spełni przewidzianych prawem szczególnych warunków jej podjęcia.

W przypadku koncesji i zezwoleń musi nadto wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. W przypadku działalności regulowanej wystarczy złożenie oświadczenia o spełnianiu tych warunków. Dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, można rozpocząć działalność.

 

 

 

 

INTERmedi@
  • e-tv
  • Krus
  • Mazovia
  • Mikroporady
  • Monitor Polski
  • Portal mapowy
  • SRW Park
  • Tygiel Doliny Bugu
  • WFOSiGW
  • Wrota Mazowsza
Logo Fundusze Europejskie, Mazowsze - serce Polski, Flaga Unii Europejskiej
Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
tel.: 048 083 358 78 22, fax: 048 083 358 78 93, email: gmina@kornica.org, http://www.kornica.org
NIP: 496-021-37-25, Regon: 030237724
Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x