zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Decyzje środowiskowe - Ochrona środowiska - Gmina - Urząd Gminy Stara Kornica.

 

Pobierz PDF

Decyzje środowiskowe

 

 

Informacja o składaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Wymagane dokumenty: 

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych ) – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww.  ustawy – karta informacyjną przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych ).

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych ) – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony, albo informację o jego braku (nie dotyczy wniosków o wydanie decyzji dla drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć EURO 2012, oraz przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

6.Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł

2. Opłata skarbowa za zaświadczenie – 17 zł
   
Termin i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w okresie około 15 tygodni licząc od dnia wszczęcia postępowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stara  Kornica

Stara Kornica 191

08-205 Kornica

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

1.Wnioskodawca – otrzymuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na piśmie.

2. Strony postępowania inne niż wnioskodawca:

    •do 20 stron postępowania – strony otrzymują decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na piśmie.
    •powyżej 20 stron postępowania – strony o zakończonym postępowaniu i wydaniu decyzji powiadamiane są w drodze obwieszczenia.

3. Inni uczestnicy postępowania - o zakończonym postępowaniu i wydaniu decyzji powiadamiani są w drodze obwieszczenia.

 

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie od decyzji
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UG Kornica
  • e-tv
  • Krus
  • Mazovia
  • Mikroporady
  • Monitor Polski
  • Portal mapowy
  • SRW Park
  • Tygiel Doliny Bugu
  • WFOSiGW
  • Wrota Mazowsza
Logo Fundusze Europejskie, Mazowsze - serce Polski, Flaga Unii Europejskiej
Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
tel.: 048 083 358 78 22, fax: 048 083 358 78 93, email: gmina@kornica.org, http://www.kornica.org
NIP: 496-021-37-25, Regon: 030237724
Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x