zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powszechny spis rolny 2010 - informacje ogólne - Powszechny Spis Rolny 2010 - Gmina - Urząd Gminy Stara Kornica.

 

Pobierz PDF

Powszechny spis rolny 2010 - informacje ogólne

 

 - spis_rolny.jpg

Ulotka ogólnoinformacyjna [ pobierz]

Ulotka promująca samospis [ pobierz ]

List Generalnego Komisarza Spisowego [ pobierz ]


Powszechny Spis Rolny 2010

będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Dane zebrane w spisie rolnym:

 • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
 • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
 • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
 • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów planuje się ograniczenie liczby badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych. W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem:

 • pełnym – ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą, ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych stanowiących minimalne progi wymagane przez Eurostat,
 • reprezentacyjnym – ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące działalności rolniczej). Ogółem w PSR 2010 badaniem będzie objętych ok. 1,8 mln podmiotów (wobec ok. 3 mln gospodarstw rolnych objętych badaniem w spisach 1996 i 2002 r.).

W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - metodą pełną).
Metody zbierania danych spisowych Metody spisu według kolejności ich wprowadzania:

 • Pobieranie danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej), a także od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 • Samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji,
 • Wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym – CATI,
 • Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza, poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż do zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzucenie nastąpi na etapie Internetu – formularz będzie kierowany do teleankietowania lub bezpośredniego spisywania
przez rachmistrza spisowego. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

INTERmedi@
 • e-tv
 • Krus
 • Mazovia
 • Mikroporady
 • Monitor Polski
 • Portal mapowy
 • SRW Park
 • Tygiel Doliny Bugu
 • WFOSiGW
 • Wrota Mazowsza
Logo Fundusze Europejskie, Mazowsze - serce Polski, Flaga Unii Europejskiej
Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
tel.: 048 083 358 78 22, fax: 048 083 358 78 93, email: gmina@kornica.org, http://www.kornica.org
NIP: 496-021-37-25, Regon: 030237724
Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x